Փրփրապլաստ

 

Խտություն կգ./մ.3 x 1700 դրամ

 

Գին մ3  

 

15

 25500 ՀՀ դրամ

 

30 51000 ՀՀ դրամ