Անկյունակ

 

 

Անվանումը   

 

 

 Չափման 

միավորը 

 

 Գինը ՀՀ դրամով

(ներառյալ ԱԱՀ) 

 անկյունակ  32x32x4 

տոննա

480000