Ամրան եվ ամրալար

Հայկական "ԱՍԿԵ Գրուպ" ընկերության արտադրության ամրան

 

 Արտադրանքի անվանումը  

 Տրամագիծը  

 Ամրության   դասը  

 Չափման  միավորը  

 Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ)  

 ամրան 10 A500C տոննա  440000
 ամրան 12 A500C տոննա  440000
 ամրան 14 A500C տոննա 440000
 ամրան 16 A500C տոննա 440000
 ամրան 18 A500C տոննա  440000
 ամրան 20 A500C տոննա 440000
 ամրան 22 A500C տոննա  440000
 ամրան 25 A500C տոննա  440000
 ամրան 28 A500C տոննա  440000
ամրան 32 A500C տոննա 440000

 

 

 

Ռուսական արտադրության ամրան և ամրալար

 

 

   Արտադրանքի անվանումը

 

 

 Տրամագիծը 

 

 Ամրության   դասը 

 

 Չափման  միավորը 

 

 Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 

 ամրալար

6.5

AI (ст 1-3 кп/пс)

տոննա

560000

 ամրալար

8

AI (ст 1-3 кп/пс)

տոննա

560000

 ամրալար

10

AI (ст 1-3 кп/пс)

տոննա

560000

 ամրալար

12

AI (ст 1-3 кп/пс)

տոննա

560000

 ամրան

8

A500C

տոննա

660000

  ամրան (рулон)

8 A500C տոննա 660000

 ամրան (рулон)

10 A500C տոննա 660000
ամրան (рулон) 12 A500C տոննա 660000

 

 

 

 

 "Ջեոստիլ" ընկերության արտադրության ամրան

 

 Արտադրանքի անվանումը  

 Տրամագիծը  

 Ամրության   դասը  

 Չափման  միավորը  

 Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ)  

 ամրան 8 A500C տոննա  530000
 ամրան 10 A500C տոննա  510000