Ամրան եվ ամրալար

Հայկական "ԱՍԿԵ Գրուպ" ընկերության արտադրության ամրան

 

 Արտադրանքի անվանումը  

 Տրամագիծը  

 Ամրության   դասը  

 Չափման  միավորը  

 Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ)  

 ամրան 10 A500C տոննա  310000
 ամրան 12 A500C տոննա  310000
 ամրան 14 A500C տոննա 310000
 ամրան 16 A500C տոննա  310000
 ամրան 18 A500C տոննա  310000
 ամրան 20 A500C տոննա  310000
 ամրան 22 A500C տոննա  310000
 ամրան 25 A500C տոննա  310000
 ամրան 28 A500C տոննա  310000
ամրան 32 A500C տոննա  310000

 

 

 

Ռուսական արտադրության ամրան և ամրալար

 

 

   Արտադրանքի անվանումը

 

 

 Տրամագիծը 

 

 Ամրության   դասը 

 

 Չափման  միավորը 

 

 Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 

 ամրալար

6.5

AI (ст 1-3 кп/пс)

տոննա

360000

 ամրալար

8

AI (ст 1-3 кп/пс)

տոննա

360000

 ամրալար

10

AI (ст 1-3 кп/пс)

տոննա

360000

 ամրալար

12

AI (ст 1-3 кп/пс)

տոննա

360000

 ամրան

8

A500C

տոննա

360000

 ամրան

10

A500C

տոննա

360000

 ամրան

12

A500C

տոննա

350000

 ամրան

14

A500C

տոննա

350000 

 ամրան

16

A500C

տոննա

350000

 ամրան

18

A500C

տոննա

350000

 ամրան

20

A500C

տոննա

350000

 ամրան

22

A500C

տոննա

350000

 ամրան

25

A500C

տոննա

350000

 ամրան

28

A500C

տոննա

350000

 ամրան

32

A500C

տոննա

350000