Ամրան եվ ամրալար

Հայկական "ԱՍԿԵ Գրուպ" ընկերության արտադրության ամրան

 

 Արտադրանքի անվանումը  

 Տրամագիծը  

 Ամրության   դասը  

 Չափման  միավորը  

 Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ)  

ամրան 10 A500C տոննա 325000
 ամրան 12 A500C տոննա 325000
 ամրան 14 A500C տոննա 325000
 ամրան 16 A500C տոննա 325000
 ամրան 18 A500C տոննա 325000
 ամրան 20 A500C տոննա 325000
 ամրան 22 A500C տոննա 325000
 ամրան 25 A500C տոննա 325000
 ամրան 28 A500C տոննա 325000
ամրան 32 A500C տոննա 325000

 

 

 

Ամրան և ամրալար

 

 

   Արտադրանքի անվանումը

 

 

 Տրամագիծը 

 

 Ամրության   դասը 

 

 Չափման  միավորը 

 

 Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 

 ամրալար

6.5

AI (ст 1-3 кп/пс)

տոննա

345000

 ամրալար

8

AI (ст 1-3 кп/пс)

տոննա

345000

 ամրալար

10

AI (ст 1-3 кп/пс)

տոննա

345000

 ամրալար

12

AI (ст 1-3 кп/пс)

տոննա

345000

ամրան  8 A500C տոննա 325000

  ամրան (рулон)

8 A400C տոննա 415000

 ամրան (рулон)

10 A400C տոննա 415000
ամրան (рулон) 12 A400C տոննա 415000