Նախապատրաստվածքներ

 • Հարթ տարածական կարկասներ

  Հարթ տարածական կարկասներ
  Ամրանային ցանցերը պատրաստվում են կոնտակտային եռակցման եղանակով: Ցանցը կարող է լինել մինչև 2մ լայնությամբ և մինչև 12մ երկարությամբ:
 • Կտրտում և ծռում

  Կտրտում և ծռում
  Սկզբում մեքենան ծրագրավորվում է, ընտրվում է անհրաժեշտ տրամագծով ամրանի կապը, կապից առանձնացվում են անհրաժեշտ քանակությամբ ամրանային ձողերի ծայրերն ու տեղադրվում մեքենայի մեջ:
 • Անուրների պատրաստում

  Անուրների պատրաստում
  Անուրները պատրաստվում են 6-12մմ տրամագծով A240 դասի ամրալարից և 8-10մմ A500 դասի ամրանից: Մեքենայի համակարգչում մուտքագրվում են անհրաժեշտ անուրի ձևը, չափերը և քանակը:
 • Տարածական կարկասներ

  Տարածական կարկասներ
  Տարածական ամրանային կարկասները օգտագործվում են սյուների և հեծանների ամրանավորման համար: