Տախտակ

Արտադրանքի անվանումը   Չափման միավորը  Գ ինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 
Տախտակ մ3  135000