Կտրտում և ծռում

Մեքենան ապահովում է տրված պարամետրերի կատարյալ ելքային ճշտությունը:

Ամբողջ գործընթացը իրականացվում է 8-32մմ տրամագծով բոլոր չափերի ամրաններով:

Տվյալ հաստոցի շնորհիվ կատարվում է 8-32մմ տրամագծով ամրանների օպտիմալացված կտրտում՝ ըստ պահանջված չափերի, հավելյալ մնացորդներից խուսափելու նպատակով: Կատարվում են նաև նշված ամրանների ցանկացած բարդության ծռումներ: