Ամրանային ցանցերը պատրաստվում են կոնտակտային եռակցման եղանակով: Ցանցը կարող է լինել մինչև 2մ լայնությամբ և  ...
Սկզբում մեքենան ծրագրավորվում է, ընտրվում է անհրաժեշտ տրամագծով ամրանի կապը, կապից առանձնացվում են անհրաժեշտ ...
Անուրները պատրաստվում են 6-12մմ տրամագծով A240 դասի ամրալարից և 8-10մմ A500 դասի ամրանից: Մեքենայի համակարգչում մուտքագրվում ...
Տարածական ամրանային կարկասները օգտագործվում են սյուների և հեծանների ամրանավորման համար: Այս սարքավորումն ամենաժամանակակիցն ...